Giới thiệu   >>   Tổ chức
 
Ban Giám Đốc: Giám Đốc Và 3 Phó Giám Đốc
Hội Đồng Thuốc và Hội Đồng Khoa học & Công nghệ
 
Có 10 Phòng chức năng
 • Phòng Kế Hoạch Tổng hợp
 • Phòng Chỉ Đạo Tuyến
 • Phòng Hành Chính Quản Trị, phụ trách luôn Dinh Dưỡng
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Phòng Tài Chính Kế Toán
 • Phòng Điều Dưỡng
 • Phòng Công nghệ Thông tin
 • Phòng Trang thiết bị Y tế
 • Phòng Quản lý chất lượng
 • Phòng Công tác xã hội
Có 10 khoa: với 120 giường điều trị nội trú
 • Khoa Khám Bệnh (khám chữa bệnh ngoại trú và bệnh nhân Bảo Hiểm Y Tế)
 • Khoa Lâm sàng 1 (bệnh nhân nữ và nhi)
 • Khoa Lâm sàng 2 (bệnh nhân nam)
 • Khoa Lâm sàng 3 (bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có bệnh da và Bệnh Lây Nhiễm Qua Tình Dục)
 • Khoa Ngoại phong
 • Khoa Khoa Xét nghiệm
 • Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn
 • Khoa Dược
 • Khoa Thẩm mỹ
 • Khoa Dinh dưỡng