Thông báo mời tài trợ
news_banner_img
THÔNG BÁO MỜI TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DA LIỄU THẨM MỸ VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC DA LIỄU THẨM MỸ MIỀN NAM 15-16/01/2024
Thông báo mời tài trợ chương trình Đào tạo liên tục Da Liễu Thẩm mỹ và Hội nghị Khoa học Da Liễu Thẩm mỹ miền Nam năm 2024
Xem thêm
30-11-2023 08:20:00
THÔNG BÁO MỜI TÀI TRỢ NĂM 2024
31-10-2022 08:00:00
THÔNG BÁO MỜI TÀI TRỢ NĂM 2023
06-01-2022 08:00:00
THÔNG BÁO MỜI TÀI TRỢ NĂM 2022
01-12-2020 10:22:05
Thông báo mời Tài trợ năm 2021
03-12-2019 14:32:58
Thông báo mời Tài trợ năm 2020
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)