Điểm báo Da Liễu
news_banner_img
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 2 NĂM 2024
Sinh hoạt chuyên môn sáng thứ sáu hàng tuần là một trong những hoạt động nhằm cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM
Xem thêm
10-03-2023 09:30:00
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 3 NĂM 2023
21-01-2022 09:30:00
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 1 NĂM 2022
05-02-2021 08:32:36
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 02 NĂM 2021
25-09-2020 12:00:21
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 9 NĂM 2020
10-07-2020 10:15:00
ĐIỂM BÁO DA LIỄU THÁNG 7 NĂM 2020
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)