Văn bản công bố
news_banner_img
THÔNG BÁO CƠ SỞ CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Thông báo số 469/BVDL-KHTH ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Bệnh viện Da Liễu về Thông báo cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh
Xem thêm
25-12-2023 13:00:00
THÔNG BÁO 2342 CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
25-12-2023 10:30:00
THÔNG BÁO 1896 CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)