Thông tin Dược
news_banner_img
MỜI NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THUỐC GENERIC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5)
Căn cứ Quyết định 13370/QĐ-SYT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất Gói thầu thuốc Generic thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5).
Xem thêm
23-06-2023 08:00:00
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12787/QĐ-SYT NGÀY 21/6/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
22-06-2023 10:00:00
MỜI CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4)
22-06-2023 09:30:00
MỜI CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023
18-05-2023 08:00:00
BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5)
18-05-2023 07:40:00
BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4)
20-04-2023 14:00:00
QUYẾT ĐỊNH SỐ 7934/QĐ-SYT NGÀY 18/4/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
07-03-2023 08:10:00
MỜI NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3)
23-02-2023 15:30:00
MỜI CHÀO GIÁ THUỐC THUỘC DANH MỤC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG MỞ RỘNG NĂM 2023-2024
1 2
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)