An toàn người bệnh
news_banner_img
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 10 NĂM 2023
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 10 NĂM 2023
Xem thêm
31-05-2023 14:00:00
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 05 NĂM 2023
08-03-2023 19:22:28
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022
30-12-2022 15:00:00
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 12 NĂM 2022
05-10-2022 15:00:00
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 10 NĂM 2022
25-02-2022 15:00:00
BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 02 NĂM 2022
20-12-2021 08:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ VĂN HOÁ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2021
10-12-2020 14:19:01
KẾ HOẠCH DIỄN TẬP VỀ KSNK TRONG CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
05-12-2020 14:23:09
KẾ HOẠCH DIỄN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
16-10-2020 15:01:23
KHUYẾN CÁO BYT VỀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG BỆNH VIỆN ĐỂ BỆNH VIỆN KHÔNG TRỞ THÀNH NƠI LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH CÓ NGUY CƠ BÙNG PHÁT TRỞ LẠI (PHIÊN BẢN 3.1)
1 2
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)