Thông báo chào giá mời thầu
news_banner_img
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH CHO BỆNH VIỆN NĂM 2024 (LẦN 2)
Bệnh viện Da Liễu chuẩn bị triển khai gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho bệnh viện năm 2024 (văn bản điều chỉnh cho báo giá lần 1 – 704/BVDL-HCQT, ngày 17/4/2024).
Xem thêm
25-04-2024 09:35:00
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MAY TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2024
24-04-2024 10:05:00
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TẠI BỆNH VIỆN
17-04-2024 11:10:00
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH CHO BỆNH VIỆN NĂM 2024
15-03-2024 15:30:00
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI BỆNH VIỆN
15-03-2024 15:00:00
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ GIẶT ỦI ĐỒ VẢI Y TẾ
05-03-2024 15:30:00
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU IN SỔ KHÁM BỆNH
28-12-2023 15:50:00
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2024 CHO BỆNH VIỆN DA LIỄU
03-08-2023 10:30:00
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU TƯ VẤN SỬA CHỮA, CẢI TẠO CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2023
09-06-2023 10:00:00
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH CHO BỆNH VIỆN NĂM 2023
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)