Đào Tạo   >>   Thông báo Đào tạo liên tục

CHỦ ĐỀ 6 BỆNH DA Ở NGƯỜI CHUYỂN GIỚI NỮ - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023 BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 6, CHỦ ĐỀ “BỆNH DA Ở NGƯỜI CHUYỂN GIỚI NỮ”.

CHỦ ĐỀ 5 BỆNH DA Ở NGƯỜI CHUYỂN GIỚI NAM - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 5, CHỦ ĐỀ “BỆNH DA Ở NGƯỜI CHUYỂN GIỚI NAM”.

KỲ 3: VAI TRÒ CỦA LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TRONG KỶ NGUYÊN THUỐC SINH HỌC

CHUỖI TỌA ĐÀM “BỆNH VẢY NẾN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DA LIỄU”

CHỦ ĐỀ 4 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023: RỤNG TÓC 2

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 4, CHỦ ĐỀ “RỤNG TÓC 2”.

KỲ 3 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, CHỦ ĐỀ: RỤNG TÓC 1

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 3, CHỦ ĐỀ “RỤNG TÓC 1”.

[SAVE THE DATE] CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KỲ 2/2023

CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT VỀ LASER VÀ CÁC THIẾT BỊ PHÁT NĂNG LƯỢNG TRONG DA LIỄU THẨM MỸ