Đào Tạo   >>   Thông báo Đào tạo liên tục

PHIÊN 3: QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TUẦN LỄ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ TOÀN DIỆN VẢY NẾN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG” (gồm có 3 phiên, vào lúc 18g00, từ ngày 07/05/2023 đến ngày 14/05/2023)

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 04/2023 VÀ THÁNG 05/2023

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian khai giảng các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” tháng 04/2023 và tháng 05/2023 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, CHỦ ĐỀ 2 CÁC RỐI LOẠN MÓNG 2

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, KỲ 2, CHỦ ĐỀ “CÁC RỐI LOẠN MÓNG 2”.

CHUỖI TỌA ĐÀM BỆNH VẢY NẾN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DA LIỄU

KỲ 1: THUỐC SINH HỌC ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN: KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG?

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 03 NĂM 2023

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian khai giảng các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” tháng 03 năm 2023 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2023, CHỦ ĐỀ 1 CÁC RỐI LOẠN MÓNG 1

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên khoa cho các nhân viên y tế công tác trong lĩnh vực chuyên khoa Da liễu, Liên Chi Hội Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đào tạo liên tục trực tuyến năm 2023.

NĂM LÝ DO ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA LIÊN CHI HỘI DA LIỄU TP.HCM

Liên Chi hội Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đăng ký trở thành Hội viên của Liên Chi hội