Đào Tạo   >>   Thông báo Đào tạo liên tục

BUỔI THỨ 4 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.

BUỔI THỨ 3 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.

BUỔI 2 - TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN BƯỚC TIẾN MỚI TRONG QUẢN LÝ VẢY NẾN

BUỔI TOẠ ĐÀM THỨ HAI SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 11/8/2022 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN BẰNG THUỐC SINH HỌC: TUÂN THỦ LIỀU CHUẨN HAY NÊN ĐIỀU CHỈNH LIỀU LINH HOẠT?”

CHỦ ĐỀ 4: BỆNH DA CẤP CỨU 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2022, KỲ 4, CHỦ ĐỀ “BỆNH DA CẤP CỨU 1”.

BUỔI THỨ 2 - CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN QUẢN LÝ VẢY NẾN VÀ MÀY ĐAY TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận quản lý tối ưu bệnh vảy nến, mày đay tự phát mạn tính từ lý thuyết đến các ca lâm sàng thực tế, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Quản lý vảy nến và mày đay từ lý thuyết đến thực tiễn” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/12/2022.

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN BƯỚC TIẾN MỚI TRONG QUẢN LÝ VẢY NẾN

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu trong quản lý bệnh vảy nến, bệnh viện Da Liễu TP.HCM trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự Chuỗi tọa đàm trực tuyến “Bước tiến mới trong quản lý vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm hàng tháng từ ngày 14/7/2022 đến 13/10/2022.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TAI BIẾN TRONG THẨM MỸ NỘI KHOA

Cảm ơn quý đại biểu đã đăng ký tham dự Chương trình đào tạo liên tục “Tai biến trong thẩm mỹ nội khoa”. ĐỂ VIỆC THAM DỰ ĐƯỢC DIỄN RA THUẬN LỢI, BAN TỔ CHỨC XIN CÓ MỘT SỐ LƯU Ý NHƯ SAU: