Khảo sát trải nghiệm người bệnh
news_banner_img
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Xem thêm
16-07-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
05-01-2022 16:00:00
BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT THỜI GIAN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU QUÝ III-IV/2021
31-12-2021 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ NĂM 2021
30-12-2020 14:05:08
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
18-05-2020 15:17:25
QUY TRÌNH "KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ" SÀNG LỌC DỊCH BỆNH COVID-19
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)