Nội kiểm bệnh viện
news_banner_img
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
Xem thêm
26-07-2023 08:00:00
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023
19-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022
01-11-2022 15:00:00
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG NĂM 2022
06-10-2022 15:00:00
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG CUỐI NĂM (NỘI KIỂM)
12-07-2022 15:00:00
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022
15-06-2022 15:00:00
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN NỘI KIỂM 6 THÁNG 2022
15-04-2022 15:00:00
KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
05-01-2022 08:00:00
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021
20-10-2021 15:00:00
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG NĂM 2021
1 2
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)