Đào Tạo   >>   Cơ sở pháp lý

CƠ SỞ PHÁP LÝ

STT

Ngày

ban hành

Số ký hiệu

Trích yếu

Tình trạng

Tải về

1

27/12/2018

7052/QĐ-SYT

 Quyết định Về việc phê duyệt 04 (bốn) Chương trình đào tạo liên tục cho Bệnh viện Da liễu trực thuộc Sở Y tế

Hiệu lực

Tải về

2

30/9/2013

6450/SYT-TCCB

 Công văn Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo liên tục cho cơ sở đào tạo Bệnh viện Da liễu

Hiệu lực

Tải về

3 26/01/2021 86/QĐ-BVDL Quyết định về việc ban hành mức học phí các khoá học chương trình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Da Liễu năm 2021 Hiệu lực

Tải về

4 20/05/2021 353/QĐ-BVDL Quyết định thông qua chương trình và tài liệu khoá đào tạo liên tục Hiệu lực Tải về