Thông báo Đào tạo liên tục
news_banner_img
KỲ 6: CHỦ ĐỀ “BỆNH VÙNG MIỆNG (PHẦN 2)” - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2024
BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2024, KỲ 6, CHỦ ĐỀ “BỆNH VÙNG MIỆNG (PHẦN 2)”.
Xem thêm
02-07-2024 16:10:00
KỲ 2: HƯỚNG XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP VẢY NẾN KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI THUỐC SINH HỌC
18-06-2024 21:00:00
KỲ 5: CHỦ ĐỀ “BỆNH VÙNG MIỆNG (PHẦN 1)” - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2024
07-06-2024 14:00:00
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “KỸ THUẬT TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ” KHÓA 18 VÀ “KỸ THUẬT TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ” KHÓA 11 NĂM 2024
07-06-2024 13:30:00
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA” KHÓA 18 NĂM 2024
13-05-2024 17:00:00
THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO THÁNG 5 NĂM 2024
06-05-2024 09:15:00
KỲ 1: HƯỚNG XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP VẢY NẾN LUI BỆNH LÂU DÀI VỚI THUỐC SINH HỌC
17-04-2024 16:10:00
KỲ 4: CHỦ ĐỀ “NGỨA (PHẦN 2)” - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN NĂM 2024
21-03-2024 14:00:00
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN “KỸ THUẬT TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ” KHÓA 17 VÀ “KỸ THUẬT TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ” KHÓA 10 NĂM 2024
18-03-2024 08:00:00
QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ
1 2 3 4 ... 8
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)