Hoạt động   >>   BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KHOÁ HỌC KỸ THUẬT TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ Thời gian: 32 tiết, gồm 12 tiết lý thuyết và 20 tiết thực hành