Kết quả trúng thầu
news_banner_img
BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ OXY LỎNG, KHÍ OXY Y TẾ THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 3)
Để có cơ sở xây dựng đề xuất mua sắm bổ sung năm 2022-2023 (lần 3), Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.
Xem thêm
07-02-2024 13:30:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 2) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
29-12-2023 13:30:00
Mời nhận Nhận Hồ sơ yêu cầu và cung cấp Hồ sơ đề xuất gói thầu thuốc thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2)
18-07-2023 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
27-06-2023 09:30:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
27-06-2023 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
07-04-2023 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
03-02-2023 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 2) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
30-09-2022 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 1) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
27-05-2022 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2021-2022 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)