Hoạt động   >>   Công tác Chỉ Đạo tuyến

HIỆU QUẢ TỪ PHÒNG KHÁM VỆ TINH DA LIỄU TẠI HUYỆN CẦN GIỜ Năm 2019, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã triển khai thực hiện phòng khám vệ tinh da liễu tại huyện đảo Cần Giờ và được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

  • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015

    TTYTDP luôn đảm bảo có 2 cán bộ chuyên khoa da liễu quản lý chương trình phong, các bệnh hoa liễu, da liễu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám, quản lý cấp phát thuốc, kiểm tra giám sát báo cáo, goa ban hoạt động tuyến thành phố và tuyến phường/xã tháng , quý, năm.