Hoạt động   >>   Thông báo chào giá mời thầu

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2024 CHO BỆNH VIỆN DA LIỄU Bệnh viện Da Liễu chuẩn bị triển khai gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2024 cho Bệnh viện Da Liễu. Gồm các vị trí, nội dung sau:

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM MÁY LẠNH NĂM 2023

Bệnh viện Da Liễu chuẩn bị triển khai gói thầu mua sắm máy lạnh năm 2023.