Hoạt động   >>   Thông tin Dược

MỜI CHÀO GIÁ THUỐC THUỘC DANH MỤC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG MỞ RỘNG NĂM 2023-2024 Để có cơ sở xây dựng đề xuất thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng năm 2023-2024, Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.

  • Mời cung cấp hồ sơ đề xuất thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2)

    Căn cứ Quyết định 1063/QĐ-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất Gói thầu thuốc Generic, Gói thầu thuốc Dược liệu và thuốc Cổ truyền thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2).
  • Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu năm 2022-2023

    Căn cứ công văn 6968/SYT-NVD ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc xây dựng danh mục thuốc đấu thầu năm 2022-2023, Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty cung cấp bảng đề xuất danh mục.