Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu mua mắm một số trang thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh sau: