Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM KHẨU TRANG N95-3M VÀ BÁNH XE ĐẨY DỤNG CỤ

Bệnh viện da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ TRANG THIẾT BỊ MÁY HÚT KHÓI

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa, thay thế trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA NỒI HẤP

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa , thay thế trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐÈN TIỂU PHẪU

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT CHO BỆNH VIỆN DA LIỄU

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu