Hoạt động   >>   Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CHO HÓA CHẤT SỬ DỤNG SẢN XUẤT THUỐC BÔI Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất sử dụng sản xuất thuốc bôi để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CHO HÓA CHẤT SỬ DỤNG SẢN XUẤT THUỐC BÔI

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất sử dụng sản xuất thuốc bôi để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO GẠC PHẪU THUẬT

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao gạc phẫu thuật để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CHAI, HŨ NHỰA

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm chai, hũ nhựa để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ Y CỤ, DỤNG CỤ

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua sắm y cụ, dụng cụ để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ PHỤ TÙNG TRANG THIẾT BỊ ( PICOWAY)

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, sửa chữa thay thế phụ tùng trang thiết bị ( Picoway) để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023;

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ nhu cầu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH KIỆN CHO MÁY LASER XUNG NGẮN PICOWAY

Bệnh viện Da Liễu có nhu cầu sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy Picoway.