Hoạt động   >>   XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TRONG DA LIỄU

XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TRONG DA LIỄU Chương trình đào tạo bao gồm 132 tiết, gồm 12 tiết lý thuyết và 120 tiết thực hành với đối tượng dự lớp là bác sĩ, cử nhân sinh học, kỹ thuật viên xét nghiệm y học.