Hoạt động   >>   ỨNG DỤNG LASER VÀ ÁNH SÁNG TRONG DA LIỄU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KHOÁ HỌC ỨNG DỤNG LASER VÀ ÁNH SÁNG TRONG DA LIỄU Chương trình đào tạo bao gồm 296 tiết, gồm 36 tiết lý thuyết và 260 tiết thực hành với đối tượng dự lớp là bác sĩ tốt nghiệp đa khoa trở lên.