Hoạt động   >>   CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KHOÁ HỌC KỸ THUẬT TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ Thời gian: 4 ngày x 8 tiết/ngày = 32 tiết, gồm 16 tiết lý thuyết và 16 tiết thực hành (tương đương 8 tiết) = 24 tiết đào tạo liên tục