Hoạt động   >>   Sinh hoạt khoa học kỹ thuật Thứ Sáu

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “VẢY NẾN VÀ CÁC BỆNH DA MẠN TÍNH” Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề “Vảy nến và các bệnh da mạn tính”.

TIN VUI CHO BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Trân trọng thông báo!

The Art of Handling Difficult Patients

Neil Chesanow DISCLOSURES February 23, 2015

Điểm báo da liễu tháng 8/2017

TS.BS. Nguyễn Trọng Hào Ngày 01/9/2017

TRỨNG CÁ ĐỎ - Rosacea

BS TRÀ THỊ THU THỦY