Hoạt động   >>   Đào tạo liên tục bệnh viện

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN CÓ BỆNH ĐỒNG MẮC Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN THUỐC TOÀN THÂN CỔ ĐIỂN TRONG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN THUỐC SINH HỌC ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN – NHÓM CHUYÊN GIA VẢY NẾN CHỦ ĐỀ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đại dịch đã ảnh hưởng đến việc quản lý bệnh vảy nến không chỉ đối với những bệnh nhân đang điều trị mà còn đối với những bệnh nhân sắp bắt đầu một liệu pháp mới để kiểm soát bệnh. Đó chính là nội dung trong chương trình Tọa đàm trực tuyến cùng nhóm chuyên gia vảy nến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM (chương trình đính kèm)

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN TIẾP CẬN SỚM QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN

Chuỗi Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” gồm 2 học phần, 12 buổi, lúc 19g mỗi thứ 5 cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN TIẾP CẬN SỚM QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN

Chuỗi Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” gồm 2 học phần, 12 buổi, lúc 19g mỗi thứ 5 cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ TIẾP CẬN SỚM QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN

Nhằm cập nhật các kiến thức y khoa chuyên sâu về bệnh vảy nến bằng hình thức đào tạo liên tục trên nền tảng trực tuyến cho các bác sĩ, Bệnh viện Da liễu tổ chức chuỗi Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” gồm 2 học phần, 12 buổi, lúc 19g mỗi thứ 5 cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021