Hoạt động   >>   Đào tạo liên tục bệnh viện

CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TIẾP CẬN SỚM QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH VẢY NẾN Từ 17/6/2021 đến 18/11/2021 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã phối hợp với công ty TNHH Novartis tổ chức Chuỗi sinh hoạt khoa học trực tuyến “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” với gần 4000 lượt tham dự và 3000 lượt truy cập lại trên kênh youtube Bệnh viện Da Liễu TP.HCM.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN CÓ BỆNH ĐỒNG MẮC

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN TRÊN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRỰC TUYẾN E – ASIA DERMA CONFERENCE 2021

Hội nghị khoa học da liễu châu Á Thái Bình Dương Asia Derma là sự kiện diễn ra hàng năm với các chủ đề liên quan đến da liễu, thẩm mỹ.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN THUỐC TOÀN THÂN CỔ ĐIỂN TRONG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.

SINH HOẠT KHOA HỌC TRỰC TUYẾN THUỐC SINH HỌC ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự chuỗi sinh hoạt khoa học “Tiếp cận sớm quản lý toàn diện bệnh vảy nến” vào lúc 19g mỗi thứ năm cách tuần từ ngày 17/6/2021 đến 18/11/2021.