Hoạt động   >>   Tuyển dụng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ BUỔI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đính kèm đến tham dự buổi Xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2022:

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 BỆNH VIỆN DA LIỄU

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Bệnh viện Da Liễu thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đính kèm Danh sách)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 - BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM

Bệnh viện Da Liễu thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 và dự kiến kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (đính kèm Danh sách)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020

Bệnh viện Da Liễu TPHCM thông báo thông tin tuyển dụng tháng nhân sự năm 2020.