Hoạt động   >>   Tuyển dụng

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2023 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 09/12/2023.

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (VÒNG 1)

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023 (Vòng 1):

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 BỆNH VIỆN DA LIỄU

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 - BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM

Bệnh viện Da Liễu thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 (đính kèm Danh sách)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ BUỔI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đính kèm đến tham dự buổi Xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2022: