Hoạt động   >>   Tuyển dụng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 Bệnh viện Da Liễu thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đính kèm Danh sách)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020

Bệnh viện Da Liễu TPHCM thông báo thông tin tuyển dụng tháng nhân sự năm 2020.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ BUỔI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đính kèm đến tham dự buổi Xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo về việc triệu tập thí sinh và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10 NĂM 2019

Bệnh viện Da Liễu TPHCM thông báo thông tin tuyển dụng tháng 10 năm 2019.

TUYỂN DỤNG THÁNG 10 NĂM 2019

Bệnh viện Da Liễu TPHCM thông báo thông tin tuyển dụng tháng 10 năm 2019.