Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BỆNH VẢY NẾN Hàng loạt các trang fanpage cộng đồng, hội nhóm tự phát về vảy nến được lập tràn lan trên mạng xã hội facebook với số lượng người theo dõi, thành viên nhóm lên đến 135.000 thành viên. Đáng chú ý, nội dung trên các kênh truyền thông mạng này đều mang tính chủ quan của cá nhân người đăng bài nên hầu hết đều không mang tính khoa học, chính xác về mặt y tế. Điều này đã, đang và sẽ dẫn đến những trường hợp tai biến vảy nến mà bệnh viện đã tiếp nhận trong nhiều năm gần đây do tự ý sử dụng thuốc được quảng cáo qua mạng của phần lớn người dân nhẹ dạ cả tin với mong muốn được điều trị khỏi hẳn bệnh vảy nến.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM: LAN TỎA GIÁ TRỊ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐẾN TỪNG KHOA/PHÒNG/CÁ NHÂN

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua thực hiện các đề án, sáng kiến cải tiến chất lượng đã Bệnh viện Da Liễu TP.HCM triển khai sâu rộng đến từng khoa/phòng/cá nhân. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, nhân viên, góp phần xây dựng Bệnh viện Da Liễu TP.HCM ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là Bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam.

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022