Đào Tạo   >>   Công bố quốc tế

CÔNG BỐ QUỐC TẾ MỚI CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM: GẦN 80% BỆNH NHÂN VẢY NẾN NỮ CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Ngô Thị Ngọc Vân, Phạm Nhật Nguyên, Đinh Hữu Nghị và Trần Nguyên Ánh Tú vừa được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Indian Journal of Dermatology (Scopus, PubMed, Impact Factor: 1.757).

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ QUỐC TẾ VỀ DỮ LIỆU DÀI HẠN TRONG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN BẰNG THUỐC SINH HỌC

NGÀY 06/12/2022, nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Phạm Thị Uyển Nhi, Trần Nguyên Ánh Tú, Phạm Nhật Nguyên, Vũ Thị Phương Thảo và Bùi Thị Yến về hiệu quả dài hạn của thuốc sinh học Secukinumab ở bệnh nhân vảy nến mảng đã được đăng trên tạp chí Dermatology and Therapy thuộc nhóm Q1 (Dermatology) với chỉ số IF khá cao (3,661). Link xem bài toàn văn: https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-022-00867-y

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ 3 TRƯỜNG HỢP XUẤT HIỆN VẢY NẾN MỚI SAU TIÊM VACCINE COVID-19 TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày 18/5/2022, tạp chí Dermatologic Therapy (IF = 2,851) đã đăng nghiên cứu của nhóm tác giả Trần Nguyên Ánh Tú, Nguyễn Thị Phan Thuý, Phạm Nhật Nguyên, Phạm Thị Uyển Nhi, Vũ Thị Phương Thảo và Nguyễn Trọng Hào về 3 trường hợp xuất hiện vảy nến mới sau tiêm vaccine COVID-19.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ 2 TRƯỜNG HỢP VẢY NẾN ĐỎ DA TOÀN THÂN SAU TIÊM VACCINE COVID-19 TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày 20/3/2022, tạp chí Dermatologic Therapy (IF = 2,851) đã đăng nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Trần Bá Tòng, Phạm Thị Uyển Nhi và Phan Ngọc Huy về 2 trường hợp vảy nến đỏ da toàn thân sau tiêm vaccine COVID-19. Đây là một trong những tạp chí khoa học da liễu uy tín trên thế giới thuộc danh mục Scopus, MEDLINE/PubMed.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TPHCM CÔNG BỐ TRƯỜNG HỢP GIANG MAI NGUYÊN PHÁT DO TIẾP XÚC ĐƯỜNG SINH DỤC-VÚ TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày 20/01/2022, tạp chí International Journal of Dermatology (IF=2,736) đã đăng công trình nghiên cứu của các bác sĩ Trình Ngô Bỉnh, Nguyễn Trọng Hào, Nguyễn Thị Phan Thúy và Trần Hương Giang về ca lâm sàng giang mai nguyên phát ở vú.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU VỀ MÀY ĐAY MẠN TÍNH TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Ngày 09/12/2021, tạp chí Indian Journal of Dermatology (IF = 1,494) đã đăng công trình nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào và Vũ Thị Phương Thảo về nồng độ D-dimer huyết tương ở bệnh nhân mày đay mạn tính.

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM TIẾP TỤC CÔNG BỐ MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ HIẾM GẶP TRÊN TẠP CHÍ DI TRUYỀN HỌC QUỐC TẾ

Ngày 13/09/2021, tạp chí Case Reports in Genetics đã đăng nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Hào, Phạm Nhật Nguyên, Hoàng Anh Vũ, Trần Nguyên Ánh Tú về trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng “da báo” LEOPARD đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

BA TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG CANTÚ ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ DI TRUYỀN Y HỌC HOA KỲ

Ngày 28/08/2021, tạp chí American Journal of Medical Genetics (IF: 2.802) đã công bố nghiên cứu của nhóm tác giả Trần Nguyên Ánh Tú, Phan Ngọc Huy, Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Trọng Hào về 3 bệnh nhân mắc hội chứng Cantú đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Đây là tạp chí khoa học nổi tiếng về di truyền trong y học của Hoa Kỳ.