Đào Tạo   >>   Các thông tin khác về ĐTLT

60 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ Từ ngày 05 – 09/04/2023, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tổ chức thành công 2 lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ” cho 60 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ và các chuyên khoa khác đến từ các tỉnh/thành trên cả nước.

79 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ

Với nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng botulinum toxin, đội ngũ giảng viên tận tâm và kiến thức chuyên môn cao, từ ngày 10 – 13/11/2022, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ” cho 79 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ và các chuyên khoa khác đến từ các tỉnh thành cả nước.

71 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ

Từ ngày 17 – 21/08/2022, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tổ chức thành công 3 lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ” cho 71 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ và các chuyên khoa khác đến từ các tỉnh thành cả nước.

69 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ

Với nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng botulinum toxin, đội ngũ giảng viên tận tâm và kiến thức chuyên môn cao, từ ngày 11 – 14/08/2022, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ” cho 69 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ và các chuyên khoa khác đến từ các tỉnh thành cả nước.

XỬ LÝ TAI BIẾN THẨM MỸ NỘI KHOA – THỰC TIỄN VÀ NHỮNG KHUYẾN CÁO

Khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ nội khoa thì luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai biến cũng như tác dụng phụ nguy hiểm cần được cảnh báo.

TAI BIẾN TRONG THẨM MỸ NỘI KHOA – HỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ XỬ TRÍ

Ngày 24/6/2022, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tổ chức chương trình đào tạo liên tục “Tai biến trong thẩm mỹ nội khoa” với sự tham dự của hơn 150 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ.

77 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY TRONG THẨM MỸ

Từ ngày 15 – 19/06/2022, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tổ chức thành công 3 lớp đào tạo “Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ” cho 77 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ và các chuyên khoa khác đến từ các tỉnh thành cả nước.

79 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT TIÊM BOTULINUM TOXIN TRONG THẨM MỸ 09–12/06/2022

Với nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng botulinum toxin, đội ngũ giảng viên tận tâm và kiến thức chuyên môn cao, từ ngày 09-12/06/2022, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 lớp đào tạo liên tục “Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ” cho 79 bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ.