Hoạt động   /   Tuyển dụng

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (VÒNG 2)

30-08-2023 14:00:00
Copy to clipboard
Bệnh viện Da Liễu trân trọng kính mời các thí sinh có tên trong Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023 (Vòng 2):

 

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-1

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-2

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-3

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-4

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-5

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-6

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-7

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-8

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-9

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-10

bvdl-thong-bao-trieu-tap-vong-2-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-2023-11

 

TIN MỚI

08-07-2024 08:00:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024
10-11-2023 08:00:00
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 09/12/2023.
20-10-2023 16:00:00
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Da Liễu
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor