Hoạt động   >>   Thông tin Dược
30-06-2023 13:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13370/QĐ-SYT NGÀY 29/6/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic.