Hoạt động   >>   Thông tin Dược
23-06-2023 08:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH SỐ 12787/QĐ-SYT NGÀY 21/6/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic.