Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
27-06-2023 09:30:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Dược liệu - Thuốc Cổ truyền thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2022-2023 của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 484/QĐ-BVDL ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Dược liệu - Thuốc Cổ truyền thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2022-2023 của Bệnh viện Da Liễu

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2022-2023

Tin mới hơn