Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
18-07-2023 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 549/QĐ-BVDL ngày 14/7/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic, kèm theo Quyết định số 556/QĐ-BVDL ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt sửa đổi thông tin thuốc được ban hành thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5)

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-5