Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
27-06-2023 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 485/QĐ-BVDL ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

Quyết định số 486/QĐ-BVDL ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-4