Hoạt động   /   Thông tin đấu thầu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

27-06-2023 09:00:00
Copy to clipboard
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 485/QĐ-BVDL ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

Quyết định số 486/QĐ-BVDL ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) của Bệnh viện Da Liễu

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-4

TIN MỚI

03-06-2024 08:00:00
Căn cứ Công văn số 946/BVDL-KD ngày 31 tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Da Liễu về việc về việc yêu cầu báo giá Gói thầu thuộc dự toán Mua sắm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2024-2025;
31-05-2024 08:00:00
Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31 tháng 5 năm 2024 đến trước 16h ngày 10 tháng 06 năm 2024.
23-02-2024 08:40:00
Để có cơ sở xây dựng đề xuất mua sắm bổ sung năm 2022-2023 (lần 3), Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.
07-02-2024 13:30:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2) của Bệnh viện Da Liễu:
29-12-2023 13:30:00
Căn cứ Quyết định 19255/QĐ-SYT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất Gói thầu thuốc thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2).
27-06-2023 09:30:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Dược liệu - Thuốc Cổ truyền thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2022-2023 của Bệnh viện Da Liễu
18-07-2023 09:00:00
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5) của Bệnh viện Da Liễu
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor