Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
30-09-2022 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 1) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 1) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 664/QĐ-BVDL ngày 29/9/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 1)

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-1