Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
07-04-2023 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 226/QĐ-BVDL ngày 06/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) của Bệnh viện Da Liễu

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-3