Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
03-02-2023 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 2) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic và Gói thầu Thuốc Dược liệu - Thuốc Cổ truyền thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2) của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 46/QĐ-BVDL ngày 02/2/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2) của Bệnh viện Da Liễu

Quyết định số 45/QĐ-BVDL ngày 02/2/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Dược liệu - Thuốc Cổ truyền thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 2) của Bệnh viện Da Liễu

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022-lan-2