Hoạt động   >>   Kết quả trúng thầu
27-05-2022 09:00:00 GMT+7
|

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2021-2022 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2021-2022 của Bệnh viện Da Liễu

 

Quyết định số 210/QĐ-BVDL ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BVDL ngày 27/5/2022 về việc phê duyệt sửa đổi thông tin thuốc được ban hành thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2021-2022

Quyết định số 209/QĐ-BVDL ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic, kèm theo Quyết định số 217/QĐ-BVDL ngày 24/5/2022 về việc phê duyệt sửa đổi thông tin thuốc được ban hành thuộc dự toán Mua sắm thuốc năm 2021-2022

 

bvdl-quyet-dinh-mua-sam-thuoc-2021-2022

Tin cũ hơn