Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh
09-09-2016 09:19:00 GMT+7
|

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 12.9 ĐẾN 16.9.2016 (Tạm)

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'