Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh
05-09-2016 10:34:19 GMT+7
|

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 05.9 ĐẾN 09.9.2016 (Tạm)

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'