Giới thiệu   /   Tổ chức

      Bệnh viện Da Liễu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, là bệnh viện chuyên khoa hạng I - tuyến chuyên khoa cao nhất của thành phố và các tỉnh phía Nam về các bệnh Da, Phong và các Nhiễm khuẩn lây qua tình dục, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo tuyến, xây dựng màng lưới da liễu 21 tỉnh, thành phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

      Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da Liễu được ban hành theo Quyết định số 2019/QĐ-SYT ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

      Bệnh viện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023–2025 theo Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

      Ban Giám đốc bệnh viện gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; có 20 khoa/phòng gồm 10 phòng chức năng và 10 khoa lâm sàng/cận lâm sàng:

      10 Phòng chức năng
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Phòng Chỉ đạo tuyến
 • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Tài chính kế toán
 • Phòng Điều dưỡng
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng Vật tư - Thiết bị y tế
 • Phòng Quản lý chất lượng
 • Phòng Công tác xã hội
      10 Khoa lâm sàng\cận lâm sàng:
 • Khoa Khám bệnh
 • Khoa Lâm sàng 1
 • Khoa Lâm sàng 2
 • Khoa Lâm sàng 3
 • Khoa Ngoại
 • Khoa Xét nghiệm
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Khoa Dược
 • Khoa Dinh dưỡng
 • Khoa Thẩm mỹ da

      Các đoàn thể bệnh viện gồm có Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cơ sở và Hội Cựu chiến binh.

 

028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor