Bảng giá khám chữa bệnh
Tên dịch vụ
Tên nhóm
BHYT
STT Tên dịch vụ Giá dịch vụ (VNĐ) Nhóm
Không có dữ liệu
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)