Tìm Bác sĩ

Mai Phi Long
Thạc sĩ- Bác sĩ
Bác sĩ bộ môn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đào Hoàng Thiên Kim
Tiến sĩ - Bác sĩ
Bác sĩ bộ môn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Nguyễn Hoàng Liên
Thạc sĩ- Bác sĩ
Bác sĩ bộ môn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Phạm Đăng Trọng Tường
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Nguyễn Thị Phan Thúy
Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Bùi Mạnh Hà
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II
Ban Giám đốc
Trần Kim Phượng
Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa II
Khoa Dinh dưỡng
Châu Ngọc Thiên Thanh
Bác sĩ
Khoa Dinh dưỡng
Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Phó Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa I
Khoa Dinh dưỡng
Bùi Quốc Hiếu
Phó Trưởng khoa
Bác sĩ chuyên khoa I
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Lê Thị Thanh Trúc
Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Đỗ Đỗ Như
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Phạm Thị Thùy Linh
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Trương Thị Thùy Nhâm
Thạc sĩ- Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Bác sĩ
Bác sĩ
Khoa Xét nghiệm
Nguyễn Vũ Hoàng
Trưởng Phòng
Bác sĩ chuyên khoa II
Phòng Tổ chức cán bộ
1 2 3 4 ... 8
image doctor