Giới thiệu   /   Nhân sự

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 • BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THỊ PHAN THÚY

PHÓ GIÁM ĐỐC

 1. BÁC SĨ  - CK2. PHẠM ĐĂNG TRỌNG TƯỜNG
 2. BÁC SĨ  - CK2. BÙI MẠNH HÀ

TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • BS CK2 Nguyễn Vũ Hoàng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Đinh Thị Minh Hằng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Trần Thị Ngọc Thu

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • Ths. BS Phạm Thị Uyển Nhi

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • ĐD. CK1 Đặng Cao Quyền

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • ĐD. CK1 Trần Ngọc Hạnh

TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Ths Nguyễn Thị Kim Sang

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Thu Thủy

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BS CK2 Lưu Ngọc Đông

TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 • Ths Vương Khánh Chiến

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 • CN  Nguyễn Thị Ngọc Mai

TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • BS CK1 Trầm Minh Trí

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • CN Bùi Thị Lan Anh

TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • BSCK2. Ngô Duy Đăng Khoa

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • CN. Lê Thị Ánh Hồng

TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 • BS CK1 Lê Hữu Bách

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 • BS CK2 Hồ Thị Mỹ Châu

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • CN Trần Thị Ánh Tuyết

TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • BS CK2  Đoàn Văn Lợi Em

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • BS CK2 Võ Thanh Phương

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • ĐD CK1 Thân Thị Ngọc Thảo

TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • TS. BS Trần Nguyên Ánh Tú

PHÓ TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • BS CK2 Lư Huỳnh Thanh Thảo

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA THẨM MỸ DA

 • CNĐD Phạm Hoài Thu

TRƯỞNG KHOA – KHOA LÂM SÀNG 1

 • BS CK2  Vũ Thị Phương Thảo

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA LÂM SÀNG 1

 • Ths BS Võ Quang Đỉnh

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 1

 • ĐD CK1 Hà Mộng Ngân

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BS CK2 Nguyễn Thị Thùy Dung

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BS CK1 Nguyễn Văn Lối

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • CNĐD Trần Văn Hương

TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 3

 • BS CK2  Võ Thị Đoan Phượng

PHÓ TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 3

 • BS CK2  Nguyễn Thị Thanh Thơ

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 3

 • ĐD. CK1 Nguyễn Thị Kiều Trang

PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐIỀU HÀNH  – KHOA NGOẠI 

 • BS CK2  Phạm Văn Đảm

PHÓ TRƯỞNG KHOA  – KHOA NGOẠI 

 • PGS. TS. BS Phạm Hiếu Liêm

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA NGOẠI 

 • ĐD. CK1 Đào Thị Kim Duyên

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA XÉT NGHIỆM

 • CNXN Nguyễn Đắc Tuấn

TRƯỞNG KHOA – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • TS. BS Lê Thị Thanh Trúc

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • BS. CK1 Bùi Quốc Hiếu

KTV TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • ĐD. CK1 Nguyễn Thị Thu Hằng

TRƯỞNG KHOA – KHOA DƯỢC

 • DS. CK2 Vũ Thị Kim Khánh

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA DƯỢC

 • DS. CK2 Nguyễn Tuyết Hạnh

KTV TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • DS Phan Thị Mỹ Hạnh

TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • BS CK2 Trần Kim Phượng

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • BS CK1 Nguyễn Thị Kim Cúc

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • CN Lê Thị Của
028.3930.8183
(trong giờ hành chính)
0975.609.166
(trong giờ hành chính)
bvdl.daotaolientuc@gmail.com
image doctor