Dịch vụ   >>   Bảng giá khám bệnh
BẢNG GIÁ THU TIỀN DỊCH VỤ
 KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU
 
               
  I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ, CẬN LÂM SÀNG      
    STT NỘI DUNG  GIÁ THU   GHI CHÚ     
    1  Khám dịch vụ                        80,000      
    2  Khám phòng Vip                      300,000      
    3  Khám thường                        39,000      
    4  Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)                      120,000      
    5  Mụn có phẳng, Skintags, Kén thượng bì, U mềm lây 1 nốt                      150,000      
    6  Mụn có phẳng, Skintags, Kén thượng bì, U mềm lây # 10 nốt                      400,000      
    7  Mụn có phẳng, Skintags, Kén thượng bì, U mềm lây # 20 nốt                      600,000      
    8  U tuyến mồ hôi 1 bên mắt # 20 nốt                      500,000      
    9  U tuyến mồ hôi 1 bên mắt # 40 nốt (đốt thêm các vị trí khác tính                      800,000      
    10  Mụn cóc, Mắt cá, U lành da, sừng da kích thước < 10 mm/nốt                      200,000      
    11  Mụn cóc, Mắt cá, U lành da, sừng da kích thước > 10 mm/nốt                      300,000      
    12  Mụn cóc 1 bên khóe móng                      300,000      
    13  Mụn cóc 2 bên khóe móng                      500,000      
    14  Nevus dạng mụn cóc (Verrucous nevus) # 6cm2                      600,000      
    15  Móng quặp (móng chọc thịt) 1 bên khóe                      500,000      
    16  Móng quặp 2 bên khóe                      800,000      
    17  Rạch nhọt                      300,000      
    18  U nhầy (mucous cyst) (1 cái)                      300,000      
    19  U bã đậu (sebacecous cyst) < 0,5cm (lớn chuyển qua phòng mổ                      400,000      
    20  U hạt sinh mũ (botriomycome)                      300,000      
    21  U hạt viêm (granuloma)                      300,000      
    22 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen                       65,500      
    23 Mycobacterium leprae nhuộm soi                       65,500      
    24 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi                       70,000      
    25 CHLAMYDIA TEST NHANH                     150,000      
    26 Chlamydia Real-time PCR                     720,000      
    27 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR                     720,000      
    28 XN Tầm Soát STIs                     640,000      
    29 XN tiết chất                     290,000      
    30 XN PCR                  2,990,000      
    31 Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động_04C5.4.388_TT02(01/08/2017)                     800,000      
    32 Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết                       65,500      
    33 Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc                     287,000      
    34 Vi khuẩn kháng thuốc định tính                     189,000      
    35 HPV genotype Real-time PCR                  1,550,000      
    36 Trichomonas vaginalis soi tươi                       70,000      
    37 Ureaplasma urealyticum Real-time PCR                     720,000      
    38 Vi khuẩn nhuộm soi                       65,500      
    39 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường                     230,000      
    40 Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi                       70,000      
    41 Vi nấm soi tươi                       70,000      
    42 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường                     230,000      
    43 Demodex soi tươi                       70,000      
    44 Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi                       70,000      
    45 XN TQ                     535,000      
    46 Taenia Solidum Ab miễn dịch tự động                     290,000      
    47 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động                     290,000      
    48 XN Tiền Phẩu                     579,000      
    49 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch tự động                     290,000      
    50 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động                     290,000      
    51 XN bilan Lipid máu                     160,000      
    52 HIV AB TEST NHANH                     150,000      
    53 XN gói CN gan                     105,000      
    54 XN gói KST                  1,615,000      
    55 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                       40,000      
    56 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động                     290,000      
    57 Thời gian máu đông                       42,000      
    58 TREPONEMA PALLIDUM RPR ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG                     100,000      
    59 HIV                     100,000      
    60 Định lượng Lipid toàn phần                       40,000      
    61 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]                       25,000      
    62 HBSAG TEST NHANH                     100,000      
    63 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)                       60,000      
    64 Định lượng IgE đặc hiệu đối với dị nguyên hô hấp và thức ăn                   1,104,000      
    65 Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động                     280,000      
    66 Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) bằng máy tự động                     246,000      
    67 ĐỊnh lượng kháng thể kháng SSA                     426,000      
    68 ĐỊnh lượng kháng thể kháng SSB                     426,000      
    69 Máu lắng (bằng máy tự động)                       40,000      
    70 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)                       30,000      
    71 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)                       30,000      
    72 Tìm tế bào Hargraves (37.1E01.1364)                       65,000      
    73 Thời gian máu chảy phương pháp Duke(37.1E01.1348)                       42,000      
    74 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]                       70,000      
    75 Định lượng Albumin [Máu]                       25,000      
    76 Định lượng Creatinin (máu)                       25,000      
    77 Định lượng Glucose [Máu]                       25,000      
    78 Định lượng Protein toàn phần [Máu]                       30,000      
    79 Định lượng Urê máu [Máu]                       25,000      
    80 Định lượng Acid Uric [Máu]                       25,000      
    81 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                       40,000      
    82 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                       40,000      
    83 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]                       30,000      
    84 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)                       30,000      
    85 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]                       30,000      
    86 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]                       30,000      
    87 TREPONEMA PALLIDUM TPHA ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG                     100,000      
    88 Giang Mai 1 mũi bao gồm Thuốc chích và tiền công chích                     100,000 Bao gồm thuốc chích và tiền công chích    
    89 Bệnh Lậu liều duy nhất bao gồm Thuốc chích và tiền công chích                     290,000 Bao gồm thuốc chích và tiền công chích    
    90 Điều trị sùi mào gà đốt điện, Laser CO2  600.000/lần  Thương tổn < 5 nốt hoặc tổng diện tích <5cm2    
    91 Điều trị sùi mào gà đốt điện, Laser CO2  600.000/lần x 2  Từ 5-10 nốt, lỗ tiểu, hậu môn hoặc tổng diện tích 5-10cm2 (K=2) (K là hệ số nhân)    
    92 Điều trị sùi mào gà đốt điện, Laser CO2  600.000/lần x 3  Thương tổn > 10 nốt, tổng diện tích > 10cm2(K=3)
(K là hệ số nhân)
   
               
  II. GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO        
               
    FILLER        
    STT SẢN PHẨM (1 ML/ỐNG) GIÁ TIỀN / VNĐ/ỐNG GIẢM 10% ( ≥ 2 ỐNG)    
    1 Filler Restylane Lidocain                  8,400,000                        15,100,000    
    2 Filler Restylane Perlane Lidocaine                 10,200,000                        18,350,000    
    3 Filler Restylane Lip Volume                 10,800,000                        19,400,000    
    4 Filler Restylane Skinboosters Vital Light Lido                  7,100,000                        12,750,000    
    5 Filler Restylane Skinbooster Vital Lido                  7,400,000                        13,300,000    
    6 Filler Regenyal Idea                10,200,000                        18,360,000    
    7 Filler Regenyal Idea Lips                10,200,000                        18,360,000    
    8 Filler Regenyal Super Idea                10,200,000                        18,360,000    
    9 Filler Regenyal Idea Bioexpander                  8,500,000                        15,300,000    
    10 Filler Revigance Plus With Lido                  6,700,000                        12,060,000    
    11 Filler Revigance Deep Plus With Lido                  6,700,000                        12,060,000    
    12 Filler Revigance Implant Plus With Lido                  7,500,000                        13,500,000    
    13 Filler Pluryal                  7,100,000                        12,750,000    
    14 Filler Pluryal Volume                  7,600,000                        13,650,000    
    15 Filler Pluryal Booster                   6,500,000                        11,700,000    
    16 Tiêm giải Filler                  6,000,000  (Lần)     
               
    THERMAGE        
    STT SẢN PHẨM  GIÁ TIỀN / VNĐ      
    1 Thermage mắt                30,000,000      
    2 Thermage mặt                50,000,000      
    3 Thermage body                70,000,000      
               
    JUVEDERM        
    STT SẢN PHẨM (1 ML/ ỐNG) GIÁ TIỀN / VNĐ