Hoạt động   >>   Sinh hoạt khoa học kỹ thuật Thứ Sáu

The Art of Handling Difficult Patients Neil Chesanow DISCLOSURES February 23, 2015

TRỨNG CÁ ĐỎ - Rosacea

BS TRÀ THỊ THU THỦY

TNF-ALPHA TRONG BỆNH LÝ BÓNG NƯỚC TỰ MIỄN

HV: BSNT Huỳnh Nguyễn Mai Trang GVHD: TS. BS Văn Thế Trung

TUMORS OF SKIN

Dr. Nguyen Thi Hong Nhung

ĐIỂM TIN Khoa Ngoại-Phong

Bs NGUYỄN KIM KHOA

MECHANICAL SKIN RESURFACING

BSNT TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG

Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới nhất về bệnh bạch biến và các bệnh da liễu khó trên thế giới năm 2017”

Bệnh viện Da liễu TPHCM là một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khu vực phía Nam trong lĩnh vực da liễu