Hoạt động   >>   Sinh hoạt khoa học kỹ thuật Thứ Sáu

BỆNH LÝ SINH DỤC VÙNG NHIỆT ĐỚI

ĐẠI CƯƠNG Khởi phát do nhiễm nhiều loại vi khuẩn, động vật đơn bào, và giun sán Thường không lây qua đường tình dục Triệu chứng thường giống những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục: Loét, sang thương giống mụn cóc, sang thương của đường sinh dục trên

MỤN TRỨNG CÁ: CÓ GÌ MỚI VỀ SINH BỆNH HỌC và ĐIỀU TRỊ?

TS.BS. Nguyễn Trọng Hào Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh

Vi sinh lâm sàng

ROBOTS REPLACE HUMANS