Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TIÊM BOTULINUM TOXIN VÀ CHẤT LÀM ĐẦY NĂM 2019 Thời gian đăng ký: 03/01/2019 -31/01/2019 hoặc đến khi nhận đủ học viên, đăng ký tại phòng KHTH (số điện thoại: (028)39306010) (trong giờ hành chính) Trân trọng thông báo!