Hoạt động   >>   Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KỲ 4/2019 “CHĂM SÓC VỀ DA LIỄU CHO CỘNG ĐỒNG LGBT” Đăng ký tham dự Chương trình đào tạo liên tục kỳ 4/2019 “Chăm sóc về da liễu cho cộng đồng LGBT” diễn ra vào ngày 24/12/2019

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC DA LIỄU MIỀN NAM NĂM 2019 VÀ HỘI THẢO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KỲ 3/2019

Bệnh viện Da Liễu TP. HCM trân trọng thông báo chương trình Hội nghị khoa học Da Liễu miền Nam năm 2019 và Hội thảo đào tạo liên tục kỳ 3/2019

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG LASER VÀ ÁNH SÁNG TRONG DA LIỄU KHÓA 3 NĂM 2019

Thời gian: 9 giờ 30 phút thứ Hai (05/08/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 45 phút thứ Tư (26/06/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai (03/06/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.