Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC DA LIỄU MIỀN NAM NĂM 2019 VÀ HỘI THẢO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KỲ 3/2019 Bệnh viện Da Liễu TP. HCM trân trọng thông báo chương trình Hội nghị khoa học Da Liễu miền Nam năm 2019 và Hội thảo đào tạo liên tục kỳ 3/2019

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CHĂM SÓC DA KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 45 phút thứ Tư (26/06/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP THỦ THUẬT CƠ BẢN VÀ TIỂU PHẪU DA KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai (03/06/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG LASER VÀ ÁNH SÁNG TRONG DA LIỄU KHÓA 2/2019

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai (06/05/2019) Địa điểm: Hội trường A - Lầu 2 khu A, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TIÊM BOTULINUM TOXIN VÀ CHẤT LÀM ĐẦY NĂM 2019

Thời gian đăng ký: 03/01/2019 -31/01/2019 hoặc đến khi nhận đủ học viên, đăng ký tại phòng KHTH (số điện thoại: (028)39306010) (trong giờ hành chính) Trân trọng thông báo!