Hoạt động   >>   Thư viện điện tử Dược

Health Canada cảnh báo mới liên quan tới việc sử dụng thuốc gây mê và thuốc an thần cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ Các thuốc gây mê và thuốc an thần được dùng dự phòng đau trong phẫu thuật, thủ thuật hoặc các xét nghiệm. Tuy nhiên, việc dùng các thuốc này có thể tác động đến sự phát triển não của trẻ

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 18584/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp.

ANSM: Giới hạn chỉ định với các chế phẩm tiêm chứa suxamethonium

Thông tin dành cho các bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và dược sỹ bệnh viện:

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁNG SINH

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁNG SINH

SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở PHỤ NỮ THỜI KỲ CÓ THAI CHO CON BÚ

SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở PHỤ NỮ THỜI KỲ CÓ THAI CHO CON BÚ

DANH MỤC KHÁNG SINH HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC KHÁNG SINH HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC HỘI CHẨN THEO THÔNG TƯ 40/TT-BYT

DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC VA THUỐC THAY THẾ SỬ DỤNG

DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC VA THUỐC THAY THẾ SỬ DỤNG