Hoạt động   >>   Thư viện điện tử Dược

CẢNH GIÁC DƯỢC

ANSM Nhắc lại chống chỉ định các thuốc ức chế men chuyển/ kháng thụ thể angiotensin II vào quý thứ 2 và thứ 3 thai kỳ và tránh sử dụng vào quý đầu tiên của thai kỳ