Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 Bệnh viện Da Liễu Địa chỉ : Số 2 Nguyễn Thông P6, Q3, Tp.HCM

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-02-2012 của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính

Về việc phê duyệt một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh