Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Bệnh viện Da Liễu Địa chỉ : Số 2 Nguyễn Thông P6, Q3, Tp.HCM

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-02-2012 của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính

Về việc phê duyệt một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh