Hoạt động   >>   Truyền thông giáo dục sức khỏe

CÁCH CHĂM SÓC CHO LÀN DA KHÔ

Địa chỉ: 02 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Email: bv.dalieu@tphcm.gov.vn

VIÊM NIỆU ĐẠO

Bs. Nguyễn Đình Bảo Hưng

VIÊM KHỚP VẢY NẾN: CHĂM SÓC ĐA CHUYÊN KHOA

BS CKII. Nguyễn Thị Bích Liên

TƯ VẤN XOÁ XĂM

live 15h -16h 25/11/2018